Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası
Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

1. TARAFLAR 

Kullanıcı kayıt formu doldurularak internet mecralarında veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, ve benzerleri) aracılığıyla https://www.filodolio.com.tr/ (bundan böyle SİTE olarak anılacaktır)  adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden SİTE’ye üye olunabilir.

İşbu sözleşme bir tarafta SİTE ile SİTE’ye üye olan KULLANICI arasında, KULLANICI’nın SİTE’ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin, ilgili SİTE’nin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Her SİTE kullanıcısı, FAT FİNGER RESTAURANT A.Ş.(“Https://www.filodolio.com.tr/”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, SİTE’ye üye olarak, ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren, KULLANICI Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMET 

İşbu KULLANICI Sözleşmesi’nin konusu, SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşme ile KULLANICI’ya sağlanan hizmet, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan yemek siparişi verme imkânının  ve buna ilişkin sair hizmetlerin sağlanmasıdır.

3. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

3.1 Üyelik Sistemi 

Üyelik, SİTE’nin ilgili bölümünden, KULLANICI olmak isteyen kişi tarafından bir ‘E-posta’ ve ‘Şifre’ belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. KULLANICI, kayıt formundaki bilgilerinin doğru olduğunu, bilginin hatalı ve/veya yanlı olmasından doğacak zararlardan ötürü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Bu gibi durumlarda  SİTE’nin üyeliği derhal iptal etme hakkı mevcuttur. 

‘E-posta’ üyeye özeldir ve aynı ‘E-posta’ iki farklı üyeye verilmez.

‘Şifre’ sadece KULLANICI tarafından bilinir. KULLANICI dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre’nin seçimi ve korunması tamamıyla KULLANICI sorumluluğunda olup, SİTE, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 

Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan KULLANICI olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

SİTE, KULLANICI’yı promosyonlardan ‘E-posta’ yolu ile haberdar eder. Kullanıcıların belirlemiş oldukları SİTE sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır. SİTE, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

KULLANICI’nın, SİTE üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için ‘E-posta’ ve ‘Şifre’ bilgisini girmesi gerekli olup, bu işlem SİTE’ye ‘login’ olmak şeklinde tanımlanmıştır.

SİTE, SİTE’nin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. SİTE, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Her kullanıcı sözleşme konusu restoran rezervasyon sistemine SİTE’de buluann kayıt formu doldurarak web-sitelerini kapsayan siteler veya Facebook, Google ve benzeri sosyal medya ağları üyeliği aracılığı ile üye olabilir. Sisteme üye olan her kullanıcı üye olurken onaylamak suretiyle, SİTE ile akdetmiş olduğu işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır. SİTE kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

3.2 KULLANICI’nın Yükümlülükleri

KULLANICI, SİTE servislerinden yararlandığı sırada,

SİTE tarafından verilen hizmetler ile tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla vesair yazılımların telif haklarının SİTE’ye ait olduğunu, SİTE’ye ait hizmetlere ilişkin bilgi, yazılım ve diğer telif haklarına tabi çalışmaları hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, satmayacağını veya sergilemeyeceğini, aksi takdirde SİTE’nin uğrayacağı zararları tazminle yükümlü olacağını,

SİTE servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, SİTE ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve SİTE’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

SİTE tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple SİTE’nin sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan SİTE’nin sorumlu olmayacağını,

SİTE’de sunulan hizmetlere SİTE tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda SİTE’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları tazminle yükümlü olacağını,

KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü SİTE’nin sorumlu olmayacağını,

KULLANICI SİTE’nin kullanılması sırasında Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına, Uluslararası Antlaşmalara  aykırı mesajlar göndermemeyi tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı,emredici kurallara aykırı davranışlarda bulunmamayı beyan, kabul ve taahhüt eder

Diğer KULLANICI’ları taciz ve tehdit etmemeyi diğer KULLANICI’ların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

SİTE servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla KULLANICI’nın rızası dahilinde olduğunu, KULLANICI bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı SİTE’den tazminat talep etmemeyi,

KULLANICI, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer KULLANICI’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, SİTE’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple SİTE’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini,

SİTE’ den izin almadan SİTE servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, SİTE’nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde SİTE’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve KULLANICI’yı servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,SİTE’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı, ‘KULLANICI’ adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

SİTE’de çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların SİTE’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu

Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Sanal Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SİTE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SİTE, SİTE’de sunulan hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; KULLANICI’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, KULLANICI’lar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KULLANICI’lar, SİTE’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. SİTE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, SİTE tarafından yapılabilir. SİTE tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin KULLANICI’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI’lara aittir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SİTE’ un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

‘E-posta’ ve ‘Şifre’ bilgisi SİTE tarafından KULLANICI’ya sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. SİTE, tüm alanları doldurmuş olan KULLANICI’larının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan KULLANICI’ların yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilme hakkına sahiptir.

SİTE, SİTEde yer alan KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanma, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza etme hakkına sahiptir.

SİTE, KULLANICI’ların servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların ve mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı SİTE sorumlu tutulmayacaktır.

SİTE, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

SİTE kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

SİTE’nin satışları, kendisi veya kendi bünyesinde bulundurduğu firmaların menülerinin o anki mevcudiyetiyle sınırlı olup, SİTE ilgili restoranda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir. Ürünlerin internet SİTE’sinde teşhir edilmesiyle SİTE ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez.

SİTE üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya SİTE içerisinde SİTE tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka KULLANICI’lar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde KULLANICI, SİTE’den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

SİTE’de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü SİTE’de sanal restoranları bulunan firmalara yahut SİTE’ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde SİTE bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

SİTE, üyenin başka web SİTElerine geçişini sağlayabilme hakkına sahiptir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı SİTE’lerin içeriğinden SİTE”nin sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürme, ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürebilme hakkına sahiptir.

SİTE direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde SİTE’nin hiçbir kontrolü olmadığı için, SİTE’nin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca visitsivas.com ‘un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

5. KİŞİSEL VERİ

Kullanıcı SİTE’ye üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu SİTE ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile SİTE arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler SİTE ve SİTE iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve SİTE ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) SİTE, SİTE’nin iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların SİTE üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

6.KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLLANIM SINIRLAMASI

KULLANICI, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KANUNİ ZORUNLULUKLAR, VERGİLENDİRME

İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler, ek mali yükümlülükler SİTE şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

8. ÜRÜN TESLİMATI VE SORUMLULUK, BİLGİLERİN SAKLANMASI

8.1 Ürün Teslimatı

Restoranlar tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde KULLANICI SİTE’de belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu yemekler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde KULLANICI kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

8.2 Sorumluluk

SİTE, SİTE kendisinin yahut SİTE’de sanal restoranları bulunan firmaların SİTE’den alınan siparişlere ilişkin ürün teslimatı ile ilgili olarak siparişin geç teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi ile hukuken mücbir sebep sayılan haller neticesinde teslimin geç yapılması veya hiç  yapılmaması hallerinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.3. Bilgilerin Saklanması

SİTE sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. SİTE Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta SİTE sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

9. ÜRÜN İADESİ

Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

Siparişin restorana iletilmediği, siparişin restorana iletilmiş olup da restoran tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen restoranın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde KULLANICI’nın talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

Sipariş verilen ürünlerin SİTE’de, restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;

KULLANICI’nın adresinin restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;Restorana sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda; Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle restoranın veya SİTE’nin onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; ve Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda restoranın ve SİTE’nin onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, SİTE’nin bünyesinde bulundurduğu restoranlar veya SİTE tarafından yapılmaktadır.

SİTE bünyesinde bulundurduğu restoranların ürün iadesi şartlarından doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10. TELİF HAKKI UYARISI

İşbu sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, SİTE’nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik SİTE’nin onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web SİTE’si veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

11.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

SİTE tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini “SİTE”de ilan ederek değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, KULLANICI’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

12. SİTE KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI işbu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda SİTE’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten SİTE kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. UYGULANACAK HÜKÜMLER

İşbu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, MK vesair) uygulanacaktır.

14. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ( Çağlayan ) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme taraflar arasında Kullanıcı’nın, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer..

16. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez..

FILO D’OLIO VADİSTANBUL

Adres: Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad.
No: 3/C, 34396 Sarıyer/İstanbul
Tel: 0 212 285 03 01
E-Posta: info@filodolio.com.tr

FILO D’OLIO İZMİR İSTİNYE PARK

Adres: Bahçeler Arası Mah. Şehit Binbaşı
Ali Resmi Tufan Sokak  No:3, 35330 Balçova/İzmir
Tel: 0 232 504 89 10
E-Posta: info@filodolio.com.tr

FILO D’OLIO BURSA DOWNTOWN

Adres: İstiklal Mah. Yunuseli Blv No:13 Osmangazi/Bursa
Tel: 0 224 504 88 89
E-Posta: info@filodolio.com.tr